Home Contact
bikunine

Biopolymeer geeft geheim prijs

Datum: 15 okt 2011

Hoewel DNA-moleculen al deels in kaart zijn gebracht, zijn die andere belangrijke biomoleculen genaamd saccharide-biopolymeren tot nu toe in de schemer gebleven. Voor het eerst is nu de structuur van zo'n essentiëel molecuul in kaart gebracht, waarmee de tip van de sluier van het geheim des levens weer wat verder wordt opgelicht.

Bij de de interactie tussen cellen spelen de zogenaamde saccharide-biopolymeren een hoofdrol. Vaak zijn dit eiwitten met daaraan gekoppeld een reeks suikermoleculen (sacchariden). Hun structuur en eigenschappen kunnen ons meer inzicht geven in hoe evolutionaire verschillen tussen organismen zijn ontstaan, en hoe de ontwikkeling van een organisme plaatsvindt. Het is al bekend dat deze biopolymeren reageren op veranderingen in de omgeving, ziekte en weefselbeschadiging. Ze passen zich aan als er iets met het lichaam gebeurt. Om te begrijpen hoe en waarom dit gebeurt, dienen we eerst hun structuur te weten. Voor de allereerste keer is nu de exacte structuur van zo'n uiterst complex biomolecuul in kaart gebracht.

Het molecuul wat nu onderzocht is, is bikunine, een eiwit met daaraan gekoppeld een lange keten van dissachariden, dat in het lichaam ontstekingen tegengaat. Robert Linhardt, de leider van het onderzoek op het Rensselaer Polytechnisch Instituut in Troy (New York, VS) die de structuur blootlegde, beschouwt de ontrafeling van bikunine als de eerste belangrijke stap op de ladder naar het in kaart brengen van meer complexe biomoleculen. Bovendien kan hiermee worden aangetoond dat de volgorde van de bouwstenen in het saccharidedeel van deze biopolymeren er wel degelijk toe doet. Iets dat door sommige wetenschappers wordt betwijfeld.

De techniek die Linhardt en zijn medewerkers hebben gebruikt, is geavanceerde massaspectrometrie, een techniek die al eerder werd toegepast bij de ontrafeling van eiwitstructuren. Het in kaart brengen van complexe biomoleculen verschaft wetenschappers veel inzicht in het functioneren van organismen, ziekteprocessen en de ontwikkeling van doelgerichte medicijnen.

© Pagemark


Counter