Home Contact
Hatsjepsoet (11K)

Koningin Hatsjepsoet mogelijk overleden aan zalfje

Datum: 24 aug 2011

Onderzoekers in Bonn hebben ontdekt dat in een parfumflesje van de Egyptische koningin Hatsjepsoet kleine hoeveelheden Benzopyreen zaten. Dit is een nogal kankerverwekkende stof, die bij gebruik ervan op de huid de kans op kanker aanzienlijk vergroot. Eerder was vast komen te staan dat de vrouwelijke farao aan kanker leed. Nu weten we waarschijnlijk waarom.

Het Egyptische Museum in Bonn bewaart al geruime tijd een klein oud flesje dat ooit aan Hatsjepsoet toebehoorde. Lange tijd werd aangenomen dat het om een parfumflesje ging. Twee jaar geleden besloten wetenschappers van de Universiteit Bonn het object nader te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat het flesje waarschijnlijk een huidverzorgingsproduct bevatte, of zelfs een zalf tegen exceem. In het flesje werden grote hoeveelheden palmolie en nootmuskaatolie aangetroffen, alsmede enkele vetten ter verzachting van huidaandoeningen en de stof benzopyreen. Deze laatste werd ook in de moderne tijd nog wel gebruikt in cosmetische producten om huidaandoeningen tegen te gaan, maar is tegenwoordig verboden omdat zij zeer kankerverwekkend is.

Teer

Benzopyreen komt voor in (kool)teer en in verbrandingsresten van hout en voedsel. Het heeft een sterk aromatische lucht en ruikt naar teer. In zuivere vorm is het een gelige vaste stof die makkelijk oplost in organische oplosmiddelen en vetten. In het begin van de 20e eeuw werd de relatie tussen benzopyreen en kanker aangetoond bij laboratoriumdieren door deze regelmatig met koolteer in te smeren. Ook in tabaksrook is de stof aangetroffen.

Farao

flesje_t (11K)

Hatsjepsoet was de langst regerende vrouwelijke farao van Egypte. Zij heerste van 1479 tot 1458 voor Christus. In die 22 jaar bracht zij veel voorspoed voor het land van de Nijl. Haar regeerperiode wordt gekenmerkt door vrede, hernieuwde handelsbetrekkingen en de bouw van vele monumenten. De bekendste daarvan is het grote tempelcomplex met collonades in Deir el-Bahri.

Van Hatsjepsoet was al bekend dat zij aan kanker leed, omdat in haar mummie tumorcellen werden aangetroffen. Het is best mogelijk dat het gebruik van de huidzalf uit het flesje de ziekte bij haar heeft veroorzaakt. Maar onomstotelijk bewijs daarvoor is er niet. Pas wanneer ook in de mummie sporen van benzopyreen worden aangetroffen heeft men 'bewijsmateriaal'. Ook dan is het echter nog de vraag of er nog andere oorzaken waren die kanker bij Hatsjepsoet veroorzaakte, maar dat benzopyreen het proces heeft bespoedigt lijkt zeer waarschijnlijk.© Pagemark


Counter