Home Contact
stamcel

Lichaamseigen stamcel weer een stap dichterbij

Datum: 6 okt 2011

Wetenschappers in New York hebben onlangs ondekt dat het mogelijk is om menselijke stamcellen te verkrijgen via klonen. Met deze techniek kunnen stamcellen gemaakt worden die het DNA bevatten van de mens waarvoor ze bestemd zijn. Dit is een nieuwe stap in de richting van succesvolle stamcelterapie.

Stamcellen zijn het bronmateriaal van alle andere cellen in ons lichaam. Ze komen vooral voor in embryo's van een zeer vroeg ontwikkelstadium, zo'n 5 à 7 dagen. Uit stamcellen ontstaan alle soorten weefsels die in ons lichaam voorkomen, vandaar dat ze zo aantrekkelijk kunnen zijn voor het genezen van ziektes en lichamelijke tekortkomingen. In alle gevallen waar menselijk weefsel beschadigd of verdwenen is, zou de kwaal gerepareerd kunnen worden met stamcellen. Het onderzoek naar toegepaste stamceltherapie staat echter nog in de kinderschoenen.

Tot nu toe worden stamcellen verkregen uit embryo's die zijn achtergebleven op vruchtbaarheidsklinieken. Deze stamcellen hebben het nadeel dat ze vreemd erfelijk materiaal bevatten – namelijk van de ongeboren vrucht van een 'onbekende' moeder – waardoor het weefsel dat ze zullen produceren in het lichaam van een patiënt kan worden afgestoten. Het nieuwe onderzoek toont aan dat er stamcellen verkregen kunnen worden met het DNA van de patiënt waarvoor ze bedoeld zijn. Hierdoor zullen de stamcellen niet meer afgestoten worden en veel beter hun genezende werk doen.

De techniek is al eerder succesvol toegepast bij dieren, namelijk bij het gekloonde schaap Dolly in 1997. Hierbij werd de celkern van de eicel van een moederschaap simpelweg vervangen door de celkern van de volwassen Dolly. Bij mensen gaat dat echter niet zo gemakkelijk. Op de een of andere manier komt de celontwikkeling dan al heel snel tot een halt. Men vermoedt omdat de celkern van een menselijke eicel van zichzelf al specifieke erfelijke eigenschappen heeft.

Wat de New Yorkse wetenschappers nu hebben gedaan, is het volwassen DNA toevoegen aan de celkern van een menselijke eicel, zonder het daar al aanwezige DNA te verwijderen. Ditmaal ontwikkelde de eicel zich zonder problemen tot een ongeboren vrucht met gezonde stamcellen. En toch zijn deze nog niet bruikbaar voor medische toepassing. De nu gekweekte stamcellen bevatten namelijk teveel DNA, zowel de chromosomen van de patiënt als die van de 'onbekende' moeder. Dit probleem moet nog worden opgelost. De resultaten hebben echter een nieuw inzicht gegeven in het produceren van lichaamseigen stamcellen voor patiënten die dat hard nodig kunnen hebben.

Mocht stamceltherapie ooit echt succesvol blijken dan zal bijna elk menselijk orgaan vervangen kunnen worden door nieuw weefsel. Zoöok de huid, die er daarna weer als van een baby uitziet. Een droomwens van veel vrouwen, en… ook steeds meer mannen.

© Pagemark


Counter