Home Contact
siervuurwerk

Vuurwerk leuk maar niet zo gezond

Datum: 30 dec 2011

Vuurwerk is leuk en link. Iedereen weet dat het afsteken risico's met zich meebrengt. Slechts weinigen beseffen dat het milieu minstens een dag lang zwaar te lijden heeft. Ook het inademen van de buitenlucht gedurende de jaarwisseling en de eerste uren daarna is niet zo gezond.

Het belangrijkste gezondheidsrisico van vuurwerk vormt fijnstof. Fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer die gemakkelijk in de longen kunnen binnendringen, en daarmee schade aan het lichaam kunnen veroorzaken. De normale concentratie bedraagt 30 microgram per kubieke meter (µg/m3). Bij een concentratie boven 50 µg/m3 spreken we van matige smog. Elk jaar wordt in de nieuwjaarsnacht rond 1:00 uur een piekconcentratie van fijnstof waargenomen in stedelijke gebieden, soms oplopend tot zo'n 600 µg/m3. De hoogte van de piek is afhankelijk van de meetlocatie en de weersomstandigheden. In de binnensteden, waar het meeste vuurwerk wordt afgestoken, blijven de dampen langer hangen tussen de gebouwen. Bij regen of harde wind neemt de hoeveelheid fijnstof snel af door afvoer en verspreiding. Weer of geen weer, tegen 8:00u 's morgens zijn de waarden op de meeste plaatsen weer teruggevallen naar normaal niveau. Ondanks de hoge piekconcentraties in de nieuwjaarsnacht blijft het daggemiddelde meestal onder de EU-norm van 50 µg/m3.

Behalve fijnstof komen er bij het afsteken van vuurwerk ook zware metalen vrij. Deze worden gebruikt om kleureffecten aan het vuurwerk te geven. De gevaarlijkste daarvan zijn barium (groen), strontium (rood), koper (blauw), en antimoon (glittereffect). Na het afsteken komen de metalen in de lucht, en vervolgens op de grond en in het oppervlaktewater. Georg Steinhauser van de Technische Universiteit in Wenen ontdekte in 2008 dat verse sneeuw dat tijdens een vuurwerkshow viel, plaatselijk een 580 maal hogere concentratie barium bevatte dan sneeuw dat voor de show was gevallen! Dit is volgens hem het bewijs dat er na het afsteken van siervuurwerk behoorlijk wat van dat metaal in de lucht hangt, en ook rechtstreeks door mensen kan worden ingeademd. Bariumverbindingen zijn zeer giftig. Vooral bij groen siervuurwerk kan men de dampen dus maar beter mijden.

Over de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater met metalen door vuurwerk bestaat veel onenigheid. Omdat ook zoveel andere bronnen de wateren met zware metalen bevuilen, is erg lastig te berekenen welk aandeel vuurwerk hierin heeft. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt de zware metalen die in vuurwerk worden gebruikt, vooralsnog niet in verband met een significante verontreiniging van het oppervlaktewater. Vooral omdat de uitstoot tijdens de jaarwisseling van zeer tijdelijke aard is. Om die reden zal vuurwerk voorlopig nog niet verboden worden, hoezeer dit de milieubewuste mens ook zal verbazen. Toch is het aan te raden om in de nieuwjaarsnacht zoveel mogelijk uit de kruitdampen te blijven, en bij windstilte snel weer naar binnen te gaan.

Een gelukkig Nieuwjaar!

© Pagemark


Counter